Aktuelle nybygg av boliger i Steinkjer

Nybygg av leiligheter i Steinkjer
Planen omfatter eiendom 192/701 og deler av 192/70.
Nybygg av eneboliger på Byafossen i Seinkjer
8 mindre eneboliger i kjede inklusive adkomstvei.
Nybygg av eneboliger på Binde i Steinkjer
Berethaugen 13, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31.
Nybygg av eneboliger i Steinkjer kommune
Vestermarkvegen 6, 35 og tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av eneboliger i Steinkjer
Tomt 1, 2, 3, 4 og 5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.