Aktuelle nybygg av boliger i Orkland

Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Nybygg av firemannsboliger og rekkhehus i Orkdal
Prosjektet skal bygges løpende i 3 trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 4
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av leilighetsbygg i Melhus
Omregulering fra barnehagetomt til leilighetsbygg. Eksisterende brannstasjon inngår i planarbeidet.
Nybygg av boliger i Orkanger
Planområdet er ca 4 daa.
Nybygg av leiligheter på Orkanger
Bebyggelsen er planlagt oppført i 2 etasjer. Parkering og avkjørsel er planlagt mot Tårnsvingen i nord, mens felles uteoppholdsareal er tenkt på sørsiden av de nye leilighetene. Arealet som ønskes regulert er på ca. 1200 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.