Aktuelle nybygg av boliger i Namsos

Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 2 mfl.
Gnr. 65 bnr. 1247, 741 mfl. Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.