Aktuelle nybygg av boliger i Melhus

Nybygg av boliger på Løvset i Melhus
Formålet med planforslaget har vært å tilrettelegge for utbygging av boligbebyggelse i form av rekkehus og blokkbebyggelse med tilhørende grøntanlegg og infrastruktur på Løvset, nedre Melhus. 2-4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Melhus
Planforslaget legger opp til en kombinasjon av 4- og 6-mannsboliger, samt et leilighetsbygg med 12 boenheter, med tilhørende uteområder og nødvendig infrastruktur.
Nybygg av leiligheter i Melhus
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lavblokk i inntil 3 etasjer i Arnenvegen på Lundamo, med maksimalt 15 boenheter med tilhørende parkering og leke- og uteoppholdsarealer. Parkering planlegges løst med bakkeparkering i 1.etasje, og leiligheter i ulike størrelser i 2. og 3.etasje.
Nybygg av rekkehus i Melhus
Gnr/bnr: 36/194 mfl. Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av inntil 11 boenheter i form av nybygg rekkehus og bruksendring av eksisterende bebyggelse i et etablert boligområde. Utviklingen av boenhetene er planlagt i form av etablering av 5 nye rekkehus på gnr/bnr 36/194, samt bruksendring fra enebolig til flermannsboliger i de eksisterende byggene innenfor planområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.