Aktuelle nybygg av boliger i Levanger

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Levanger
3 rekkehus og 30 leiligheter.
Nybygg av boliger i Levanger
BBB1 - BBB4, boligbebyggelse- blokkbebyggelse. BG1, garasjeanlegg.
Gjenoppbygging av boligbygg og boder etter brann i Levanger sentrum
Entreprisen omfatter gjenoppbygging av Håkon den godes gate 27, som opprinnelig var en bygning fra første kvartal i 1900. Bygningen ligger innenfor det området i Levanger sentrum som er fredet som kulturmiljø med hjemmel i kulturminneloven § 20. Entreprisen omfatter også gjenoppbygging av deler av bodarealet til Håkon den godes gate 29. Alle rester etter brannen er fjernet. Tomten er omtrent klargjort til nybygget. Gjenstår noe avsjakting til fundamenteringen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.