Aktuelle nybygg av boliger i Leka

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Leka som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av leiligheter i Trondheim
Eiendommene gnr./bnr. 410/313, 410/315, 410/316 og 410/317 omfatter selve utbyggingsområdet.
Nybygg av eneboliger i rekke, leiligheter/motell og restaurant i Frosta
Privat reguleringsplan på eiendommene gnr. 62 bnr. 8, 9, 10 og 12, med formål om å tilrettelegge for boliger og restaurant-/motelldrift med tilhørende funksjoner. På den vestre eiendommen (bnr. 12) ønsker de å tilrettelegge for 7 eneboliger i rekke. Eiendom med bnr. 8 inneholder en én-etasjes bygning hvor det tidligere har vært drevet vertshus og hotell. Eiendom med bnr. 12 er i dag ubebygd, men det har stått en bygning der for den tidligere vertshusog hotelldriften som ble revet i 2013. Eksisterende bygning planlegges bevart og tilrettelagt for 4 leiligheter, restaurant og 4 motellrom. Tilhørende funksjoner som renovasjonsanlegg, felles lekeplass, parkering og busslomme skal inngå i planen.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.