Aktuelle nybygg av boliger i Frøya

Nybygg av leilighetsbygg på Frøya, trinn 1
Gnr/bnr: 23/8. 1450/1, 1714/12, 23/7, 23/125, 23/126, 23/115. 23/146, 23/8/4, 23/8/2, 23/8/3, 23/1. 16-20 leiligheter.
Nybygg av bolig- og næringsbygg på Frøya, trinn 3
Gnr/bnr: 23/8. 1450/1, 1714/12, 23/7, 23/125, 23/126, 23/115. 23/146, 23/8/4, 23/8/2, 23/8/3, 23/1. 16-20 leiligheter.
Nybygg av kommunale boliger i Frøya
Boliger for utsatte mennesker i samfunnet.
Nybygg av boliger i Frøya
Ca 12 tomter til salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.