Aktuelle nybygg av boliger i Vestvågøy

Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Nybygg av firemannsboliger i Leknes
Planforslaget omfatter eiendommene Gnr. 10 bnr. 232, Gnr. 10 bnr. 356 og Gnr. 10 bnr. 1. Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan for området som legger til rette for etablering av fire leilighetsbygg. Det tas sikte på å etablere totalt 16 leiligheter fordelt på to etasjer
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 1
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 2 firemannsboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av eneboliger i Leknes
4 tomter til salg. 91/107, 108, 109 og 110. Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.
Nybygg av boliger i Leknes
2 tomter til salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.