Aktuelle nybygg av boliger i Sørfold

Nybygg av eneboliger i Straumen
12 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Straumen
9 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Straumen
6 byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.