Aktuelle nybygg av boliger i Meløy

Nybygg av boligområde i Meløy kommune
12 dekar. Delvis klargjort med vann og avløp.
Nybygg av utleieboliger i Meløy
Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. Det er boligeier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Meløy kommune søker i denne utlysning etter utleieboliger på Ørnes. Kommunen ønsker prosjekter med en variert leilighetssammensetning, fra to roms til fire roms leiligheter. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet
Nybygg av eneboliger i Ørnes
4 ledige tomter på Øvre Korsnes, og 4 ledige tomter i Hamnhaugveien Gnr/bnr 54/119, 122, 123, 124.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Ledige tomter: 50/88, 50/89, 50/117, 50/118, 50/154, 51/57, 51/58, 51/59.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Gnr/bnr 67/196, 197, 200, 198, 204.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.