Aktuelle nybygg av boliger i Bø

Nybygg av boliger på Smååsen i Straume
9 nye boliger med til sammen 14 boenheter. 1-4 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.