Aktuelle nybygg av boliger i Molde

Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 3 trinn. Utfylling av sjø. Kostnad for alle trinn beregnes till 2 Mrd nok.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av boliger i Molde
13 tomter gjennstår.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av boligfelt i Rakvåg, Midsund
Lars Rakvåg er tiltakshaver.
Nybygg av leiligheter i Molde
19 tomter er solgt, 4 til salgs
Nybygg av blokkleiligheter i Molde
Infrastruktur er etablert.
Nybygg av boliger på Skåla i Molde
Forslagsstillere er Tore Ulvestad, Borghild Ulvestad og Silje Ulvestad.
Nybygg av campinghytter og campingplasser mm på Otrøya i Midsund
Totalt planlegges ca 10 nye campinghytter og oppstillingsplass for 15-20 campingbiler/campingvogner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.