Aktuelle nybygg av boliger i Molde

Etablering av ny bydel i Molde
Gnr/bnr: 25/192,317,365,944,946 m.fl. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø. Totalt 150 leiligheter
Nybygg av boliger i Molde
13 tomter gjennstår.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Endret prosjektnavn, tidligere Kringstad boligområde. Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Molde
19 tomter er solgt, 4 til salgs
Etablering av boliger i Midsund
Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I tillegg er det tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut. Gnr. 448, bnr. 117 m.fl.
Nybygg av boligområde i Kleive
8 byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.