Aktuelle nybygg av boliger i Kristiansund

Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Etablering av småhusbebyggelse ved Haslihaugen på Storbakken i Kristansund
8-12 boenheter. Gnr/bnr: 166/288, 88, 110, 67, 66 og 36.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Etablering av fritidsboliger i Kristiansund
Formålet er å legge til rette for fritidsboliger for utleie og/eller privat bruk. Eierforhold: GID 109/25 Per Øyvind Bjørshol, Lars Guttormsens gate 27, 6510 Kristiansund N. Oliver Andreas Bjørshol, Kreklingstien 9, 6530 Averøy. Øyvind Ottar Bjørshol, Gaupsundveien 37, 6533 Averøy. GDI 109/1 Arve Mork, Røsslyngvegen 33, 7227 Gimse. Jorid Marie Amundøy Mork, Røsslyngvegen 33, 7227 Gimse. GID 109/28 Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 Molde. Statens vegvesen Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde. GID 109/32 Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.