Aktuelle nybygg av boliger i Kristiansund

Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Oppføring av småhus for personer med spesielle behov i Kristiansund kommune
Oppføring av småhus/bolig i Pilotveien 32 i Kristiansund. Tidligere bolig på tomten brant ned sommeren 2021. Den nedbrente bygningen er fjernet i sin helhet, og tomten er tilbakeført til byggeklar grunn. Boligen skal tilrettelegges for personer med spesielle behov, og skal være «dimensjonert» / utrustet for å tåle hard bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.