Aktuelle nybygg av boliger i Risør

Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Hope i Risør
4 daa. Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Nybygg av boliger på Kalstadheia, Søndeled
2 tomter for konsentrert småhus bebyggelse. Uklart antall boehenter. Boligfelt ligger på et platå innerst i Søndeledfjorden. Tomtene ligger naturskjønt til med gode solforhold. Flere av tomtene har fin utsikt til fjorden og/eller ned mot Søndeled sentrum. Boligfeltet har ingen gjennomgangstrafikk.
Nybygg av eneboliger på Hope i Risør
Totalt 14 tomter på feltet. 13 eneboligtomter og 1 større tomt for konsentrert bebyggelse. 3 er solgt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.