Alle aktuelle boligprosjekter i Ullensaker

Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 1-3
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av boliger i Ullensaker
3 stk blokk med 80 stk leiligheter og 23 stk kjedet eneboliger. Gnr/bnr. 117/3 og 117/7.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 284 boliger fordelt på fire bygg, 4-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus og næring i Jessheim
Ønsker å bygge to nye bygg med næring og boliger. Totalt 1370 m2 med boliger og 420 m2 med næring. Ca 20 stk leiligehter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.