Alle aktuelle boligprosjekter i Ullensaker

Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 1-3
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av rekkehus og ombygg til leiligheter i Kløfta
65 enheter i rekke, ombygg av kasern til 25 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 284 boliger fordelt på fire bygg, 4-7 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.