Alle aktuelle boligprosjekter i Skiptvet

Nybygg av omsorgsboliger, leiligheter, kontor, bibliotek og bevertning m.m. i Skiptvet
Totalentreprisekostnad 115 Mnok. Gnr/bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt del av Gnr 55/bnr 2. 2-7 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.