Alle aktuelle boligprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av boliger i Sarpsborg
Etablering av opptil 60 boliger med uteområder, lekeplass etc. Tett, lav småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Sarpsborg
Totalt 200-220 boliger på Groth feltet sammen med Betongbygg Eiendom AS og to private grunneiere.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen med boligbebyggelse mot Skolegata og mot Dronningens gate. Det legges til rette for opptil 20-25 boliger. Gnr/bnr: 1/983, 1/969 og 1/968.
Nybygg av leiligheter og forretning i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/121, 1/122, 1/127, 1/138, 1/242, 1/160, 1/1610, 1/703 og 1/149. 7,5 daa.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Pellygata 74‐78.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.