Alle aktuelle boligprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Moa i Sarpsborg
10-12 stk boenheter. Gnr/bnr: 2074/77, 80, 83, 128 mfl.
Nybygg av boligområde i Ullerøy, Sarpsborg
Ca 241 dekar. Privat grunneier.
Nybygg av tomannsboliger på Gaupefaret i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2066/450, 2066/449, 2066/419, 2066/622, 2066/418, 2066/448 og 2066/447. Ugleveien 3-5. Konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og forretning i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/121, 1/122, 1/127, 1/138, 1/242, 1/160, 1/1610, 1/703 og 1/149. 7,5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.