Alle aktuelle boligprosjekter i Ringerike

Nybygg av lavblokker og enebolig i Haugsbygd, Hønefoss
To lavblokker med parkeringskjeller, ca. 20 leiligheter fordelt på fire etasjer. En enebolig med garasje.
Nybygg av boliger i Hallingby
Ca 2 tomannsboliger og 6 eneboliger. 7 daa. Gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35.
Nybygg av to firemannsboliger i Ringerike
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av to firemannsboliger over to etasjer, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og parkeringsområde på bakkeplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.