Alle aktuelle boligprosjekter i Ringerike

Nybygg av boliger i Ringerike
44-66 boenheter. 2-4 etasjer.
Nybygg av næringsareal og boliger i Ringerike kommune
GBNR 37/64, 37/68 37/98 37/104 og 37/63. 3-5 etasjer. 5-6 huskropper. 4500-5050 BRA.
Nybygg av blokk leiligheter i Ringerike kommune
Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 4
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av leiligheter i Ringerike
Gnr/bnr: 102/101 og 102/55. Oppføring av to firemannsboliger og to tomannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.