Alle aktuelle boligprosjekter i Rælingen

Nybygg av boliger i Rælingen, trinn 1
Totalt 400 enheter, vil bli oppdelt i flere delområder.
Utvidelse av omsorgsboliger i Våler kommune
Planområdet er ca 9,2 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.