Alle aktuelle boligprosjekter i Nordre Follo

Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 1
Gnr/bnr: 40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 3
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Totalt ca 450 boliger på området. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av rekkehus i Ski
Tidligere prosjektnavn Finnstad rekkehus.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 2
40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Ski
46 leiligheter og 6 rekkehus.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 3
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.
Nybygg av leiligheter ved Drømtorp i Ski, trinn 1
Totalt 6 leilighetsblokker med ca. 110 leiligheter og 32 rekkehus.
Nybygg av rekkehus ved Drømtorp i Ski, trinn 2
Totalt 6 leilighetsblokker med ca. 110 leiligheter og 32 rekkehus.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 4
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.