Alle aktuelle boligprosjekter i Nittedal

Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 1
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området. Gnr/Bnr: 41/28, 48 og 50.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.