Alle aktuelle boligprosjekter i Nesodden

Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av boliger i Nesodden
Ca 30 små boenheter.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune, trinn 1
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av rekkehus og terrassehus i Nesodden
Felt A; 25 rekkehus i 2 etasjer, 3100 m2. Felt B; 4 leiligheter i ett plan. 380 m2 Felt C; riving av eksisterende enebolig og nybygg av 4 leiligheter over 2 plan. 520 m2.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter og næring i Nesoddtangen
Hensikten med planforslaget er å omregulere tomten fra formål forretning, til kombinert formål for bolig, forretning og kontor, samt tilrettelegge for et større bygg, på tre etasjer, med tilgang på en allment tilgjengelig lekeplass, grønne arealer på tak, gatetun og parkeringskjeller under bakken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.