Alle aktuelle boligprosjekter i Nes

Etablering av boliger i Nes kommune
Gjennom planarbeidet vil det utredes hvordan et boligprosjekt på om lag 100 leiligheter kan utvikles på gårds- og bruksnummer 168/187 og 168/402 med tilhørende næringsfunksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.