Alle aktuelle boligprosjekter i Nannestad

Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 3
Trinn 3 er oppdelt i to deler, BK S7 og BK S5. Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av hytter i Steinsgård
Gnr 137/5, 9 og videre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.