Alle aktuelle boligprosjekter i Moss

Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072.
Rehabilitering av baderom i borettslag i Moss
AF Gruppen skal rehabilitere 900 våtrom i borettslaget. Dette innebærer 180 leiligheter i blokk, og 228 rekkehusleiligheter. Oppdraget inkluderer riving og oppbygging av komplette våtrom med tilhørende teknisk anlegg.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 2
Mellom 500-600 stk boliger totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.