Alle aktuelle boligprosjekter i Modum

Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av boligområde på Åmot
130 mål. Gnr/Bnr: 142/1, 65, 83, 93-95, 125, 215.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.