Alle aktuelle boligprosjekter i Lunner

Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Nybygg av hytter i Lunner
Gnr/bnr 109/144 og del av 109/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.