Alle aktuelle boligprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Byggingen innefattar 2, 3, 4 og 6 mannsboliger. Ca 28 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Kongsberg
Gnr/Bnr: 6/6, 7, 11, 37, 47, 70, 72, 76, 77 og 78.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.