Alle aktuelle boligprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 2 m.fl.
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger, Svartås Syd felt B6-1-1 og B6-1-2
Byggingen innefattar 2, 3, 4 og 6 mannsboliger. Ca 28 leiligheter.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar.
Nybygg av omsorgsboliger på Skavanger i Kongsberg
Gnr/bnr: 7717/146, 7717/82 m.fl.
Tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i Kongsberg
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse for salg, som frittliggende enheter, eller som tomanns-/ generasjons­enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.