Alle aktuelle boligprosjekter i Indre Østfold

Nybygg av blokkbeyggelse i Askim, trinn 1
Ca 21-27 stk boenheter. Gnr/bnr: 80/28, 99/21.
Etablering av eneboliger med sekundærleilighet i Indre Østfold kommune
Eneboliger med mulighet for sekundærboenhet i kjelleretasjen.
Nybygg av blokkbeyggelse i Askim, trinn 2
Ca 6-12 stk boenheter. Gnr/bnr: 80/36, 99/23.
Nybygg av to firemannsboliger i Askim, BKS1 (tidligere BB1)
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park. Rekkehus, 2-, 4- og 6-mannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.