Alle aktuelle boligprosjekter i Hole

Nybygg av leiligheter i Hole
Gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46. Elstangen felt Bb og Bf4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.