Alle aktuelle boligprosjekter i Hol

Nybygg av fritidsleiligheter og tilbygg av hotell i Geilo
24 hotellrom og 9 fritidsleiligheter. Det legges til rette for tur- og skiløype gjennom planområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.