Alle aktuelle boligprosjekter i Halden

Etablering av konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Planområdet ligger ved Hovsveien, og er på ca 14,5 dekar.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.