Alle aktuelle boligprosjekter i Frogn

Nybygg av leiligheter i Drøbak
Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på sju mindre hus med felles underliggende p-kjeller under to av husene.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
BRAS ca 1100 kvm. BRA er antydet av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.