Alle aktuelle boligprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. 250-300 stk leiligheter.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-9 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Riving av ungdomshjem og nybygg av leiligheter mm i Fredrikstad
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 210/292, 322. Entreprisen til Backe Østfold er kr 93 mil eks. mva.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Nybygg av tomannsboliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 716/35, 45, 178/18, 34 mfl. Ca 15 daa.
Rehabilitering av eldresenter i Fredrikstad kommune
Rehabilitering av Østsiden Eldresenter. Som inneholder bl.a. innvendige arbeider som nye dører, gulvbelegg, himlinger, malerarbeider, elektriske arbeider, ventilasjonsarbeider, rørleggerarbeider etc. Utvendig skal det skiftes vinduer, dører, yttertak med taktekking etc.
Nybygg av kommunale utleieboliger i Fredrikstad
Nybygg av utleieboliger. Rekkehus med 8 mindre leiligheter inkl. boder og uteområder.
Etablering av leiligheter på Kråkerøy i Fredrikstad kommune
3-5 etasjer. Gnr/Bnr: 423/75, 423/158, 423/60, 423/74, 423/192, 423/80, 423/30 og 423/57.
Etablering av døgnbemannet boligkollektiv for funksjonshemmede ungdommer i Fredrikstad
Eksisterende boligen på O J Moums vei 10, i Fredrikstad, skal bygges om til bruket som et døgnbemannet boligkollektiv for 3 funksjonshemmede ungdommer og skal bemannes med 2 ansatte. Boligens BRA er på ca 326 m2. Det skal gjennomføres arbeider for å tilgodese Arbeidstilsynets krav og tilrettelegge for virksomheten. Planlagte arbeider omfatter blant annet etablering av ny HCWC, løfteplattform, balansert ventilasjon, branntiltak så som sprinkling og rømningstrapp fra 2. Ny innfart, gangvei og parkeringsplasser. Rehabilitering av fasaden med utvendig maling av boligen og uthus samt innvendig maling av 2. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.