Alle aktuelle boligprosjekter i Enebakk

Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger på Flateby
Ca. 3,2 mål. Ansvarlig søker: Arkitektstua Mikkelsen AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.