Alle aktuelle boligprosjekter i Enebakk

Nybygg av boligområde i Ytre Enebakk
Totalt 360 daa. Totalt ca. 600 boliger fordelt på BY20 og BY21.
Nybygg av firmanns- og seksmannsboliger i Enebakk, trinn 2
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av PU-boliger i Enebakk
10-12 byggemåneder.
Nybygg av boliger på Flateby
Ca. 3,2 mål. Ansvarlig søker: Arkitektstua Mikkelsen AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.