Alle aktuelle boligprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring totalt på feltet.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 3 m fl
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 3
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 4
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Eidsvoll
Planområdet ligger på Styri, ca. 3 km sørøst for Eidsvoll sentrum, er ca. 21 dekar, og består av gbnr. 10/13, 38, 49 og 170 samt en parsell av 9/5. D
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 92/161, 231, 228, 167
Nybygg av dagsenter og boliger til funksjonshemmede i Sundet Eidsvoll
Gnr 17 Bnr 257. m. fl. Bygging av 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.