Alle aktuelle boligprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Wergelands gate 2-4. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Ny- og ombygg av flerbolighus og forretning i Eidsvoll
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse på Styri i Eidsvoll kommune
Bebyggelsen vil være i form av frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede og tomannsboliger. 2-3 etasjer. Ca. 41 boenheter.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 3
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 4
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.