Alle aktuelle boligprosjekter i Drammen

Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Byggingen blir i 3-15 etasjer. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og næring i Mjøndalen
Næringslokaler i 1. etasje og 39 nye leiligheter i 2.–5. etasje. Spuntentreprenør: Seierstad Pelemaskiner AS
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen
Totalt 89 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Drammen
På Konnerud, like nord for Vestbygda skole.
Nybygg av leiligheter på Strømsø i Drammen
22 meter høyt. Takterrasser.
Tilbygg av borettslag i Drammen kommune
Prosjektet i grove trekk omfatter 2 tilbygg med ganger som binder bygningene sammen og etablering av møterom. Utseende er tenkt tilpasset lik eksisterende bygninger mtp materialvalg etc. Eksisterende bygningsmasse vil være bebodd under arbeidene. Bygningene inneholder omsorgsboliger betjent av Drammen Kommune. - Bråtaveien 12 (Bygg F). - Bråtaveien 18 (Bygg H). - Bråtaveien 16 (Bygg G).
Oppgradering av bad ved omsorgsboliger i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Oppgradering av bad ved omsorgsboliger i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.