Alle aktuelle boligprosjekter i Asker

Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 3
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Røyken
1 stk. enebolig, 2 stk. firemannsboliger og 16 eneboliger i rekke.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Asker
Gnr/bnr 30/122, 123. 11 boliger i rekke og tilhørende parkerings- og utomhusarealer.
Etablering av boliger i Asker Kommune
Gnr/Bnr 40/326, 18/99 og 18/98.
Passiv brannforebygging på kommunale boliger i Asker kommune
Anskaffelsen omfatter passiv brannsikring og innstallering av brannalarmanlegg i en rekke kommunale boliger i den sørlige delen av Asker kommune, tidligere Røyken og Hurum kommune. Ca 30 adresser og ca 100 leiligheter.
Ombygg av bofelleskap og aktivitetssenter for tilpasning til barn/ungdom i Asker kommune
Prosjektet omfatter disse fag: Rivning og miljøsanering, demontering for gjenbruk, grunnarbeider, utomhusarbeider, VA, bygningsmessige arbeider, VVS, elektro og automasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.