Alle aktuelle boligprosjekter i Ås

Nybygg av leiligheter, småhus og kontor i Ås, trinn 1
BREEAM-NOR, Very Good. Brekkeveien 17-19 - Maxbotomta, trinn 1. Takterrasse. Størrelsen på boligene 33-120 kvm.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
120 – 135 boenheter. Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av rekkehus i Ås, trinn 2
BREEAM-NOR. Brekkeveien 17-19 - Maxbotomta, trinn 2
Nybygg av boliger i Ås kommune
150-250 kvm per villa.
Nybygg av boliger og næring i Ås, trinn1
Planområdet omfatter gnr./bnr. 42/1, 42/67, 42/68, 42/72, 42/175, 42/299, 42/308, 55/1, 55/56, 55/59, 55/82, 55/534.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.