Alle aktuelle boligprosjekter i Ål

Nybygg av sentrumsnære bustader i Ål kommune
Desse kommunale tomtene kan være aktuelle for utbygging: Doktorn – Sundrevegen 67, gbnr. 110/186. Stavin gbnr. 114/67 og 114/49. Sundrevegen 34, gbnr 112. Granhagen B15 gbnr. 128/376 og B14 gbnr. 123/375 med atkomst frå Helgeplassvegen. I tillegg er eigar av Stasjonsvegen 11 gbnr, gbnr. 110/521 interessert i å selje til bustadutbygging. Ål kommune kan vidareformidle kontakt med eigar av tomta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.