Alle aktuelle boligprosjekter i Øvre Eiker

Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 3 mfl
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av boliger på Losmoen i Øvre Eiker kommune
Ca. 113 daa. Ca. 170 boenheter.
Nybygg av boligområde ved Ormåsen i Hokksund
Gnr/bnr: 62/4, 179 mfl. Det planlegges etablert ca. 150-175 nye boenheter.
Nybygg av leiligheter, butikk og kontor i Hokksund, trinn 1
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. 2500m2 næring. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 2
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Etablering av boliger i Skotselv i Øver Eiker kommune
​Planområdet ligger i Skotselv i Øver Eiker kommune og er lokalisert om lag 300 meter nord for krysset mellom Verksveien og Bingsveien og omfatter i stor grad den gamle fengselstomta på Hassel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.