Alle aktuelle boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (28)
Bærum (36)
Drammen (29)
Eidsvoll (15)
Enebakk (19)
Flesberg (4)
Flå (6)
Frogn (5)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (4)
Hemsedal (3)
Hol (4)
Hole (4)
Hurdal (1)
Hvaler (3)
Jevnaker (1)
Kongsberg (7)
Lier (5)
Lunner (7)
Lørenskog (12)
Marker (0)
Modum (3)
Moss (6)
Nannestad (4)
Nes (4)
Nesbyen (0)
Nesodden (5)
Nittedal (7)
Rælingen (5)
Rakkestad (2)
Ringerike (9)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (10)
Sigdal (2)
Skiptvet (0)
Ullensaker (12)
Vestby (6)
Ål (2)
Ås (6)
Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. 250-300 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av boligområde i Ytre Enebakk
Totalt 360 daa. Totalt ca. 600 boliger fordelt på BY20 og BY21.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger på Ballerud i Bærum kommune
4-6 etasjer. Johs Faales vei 80-100.
Nybygg av leiligheter på Bekkestua i Bærum
Bekkestua - Kleivveien Nord. Gamle Ringeriksvei 27, 29, 31, Bekkestuaveien 20, Kleivveien 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 5b, 5c, 6a, 6b, 8. 230 boliger
Nybygg av boliger i Lørenskog
5-10 etasjer. 1- 6-roms leiligheter. Låg og beslag - Låssenteret
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.
Nybygg av leiligheter i Lørenskog
Mellom 8-9 etasjer. Leiligheter 19091 m2 BRAS. 410 m2 næringsareal fordelt på 6 lokaler. Horisontalt parkeringssystem i kjeller. Søppelsuganlegg: Envac AS Passiv brannsikring: Oslo Brannsikring AS
Nybygg av boliger på Elnes i Asker
Ca 240 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Nybygg av boliger i Lørenskog stasjonsby
Badromskabiner - Badelement Norge AS.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Byggingen blir i 3-15 etasjer. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av rekkehus på Gjettum i Bærum
33,4 daa. Samarbeidsprosjekt.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Nybygg av boliger, forretning mm i Skedsmo
Mest sannsynlig trinnvis utbygging. 2 etasjer næring 4-5 etasjer leiligheter.
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 3
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-9 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av leiligheter på Hektneråsen i Rælingen, trinn 2
Gnr/Bnr: 96/46, 267 m.fl. Bygg C og D.
Nybygg av infrastruktur og leiligheter på Parken øst i Fornebu, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 2 m.fl.
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Asker
Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707. Betong, sprøytebetong, isoblokksystem etc. i 1 etasje under bakkenivå. 1 etasje (fronten over bakkenivå), 2 etasje og 3 etasje er lagt til grunn som trekonstruksjon med panel (evt. elementleveranse). Takterrasser/takhage med gress. Tidligere prosjektnavn Åmotåsen. TreTrapp AS for interntrapper innvending.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 1
Gnr/bnr: 40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 1-3
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av boliger i Ullensaker
3 stk blokk med 80 stk leiligheter og 23 stk kjedet eneboliger. Gnr/bnr. 117/3 og 117/7.
Nybygg av leiligheter, småhus og kontor i Ås, trinn 1
BREEAM-NOR, Very Good. Brekkeveien 17-19 - Maxbotomta, trinn 1. Takterrasse. Størrelsen på boligene 33-120 kvm.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i på Knapstad i Hobøl, trinn 3 mfl
Totalt ca 100 boenheter på Stasjonsenga.
Nybygg av boliger i Sørum
Prosjektet vil bygges løpende i 4 trinn, ca 25 enheter/år.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter i Rælingen
100-150 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
60-100 boenheter. Gnr/bnr: 102/80, 90, 101.
Nybygg av boliger på Øvre Justad
Ca 80-90 boliger. Mest eneboliger og rekkehus med enstaka mindre leilighetsbygg.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 2
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 3
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 2
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 4
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 3
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Totalt ca 450 boliger på området. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av boliger i Eidsvoll, trinn 3 mfl
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Jevnaker
B1, B2 og B3= konsentrert småhus bebyggelse. B4-B12= eneboliger og eneboliger med sekundær leilighet.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 3
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.