Alle aktuelle boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (15)
Bærum (24)
Drammen (16)
Eidsvoll (9)
Enebakk (5)
Flesberg (1)
Flå (1)
Frogn (2)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (1)
Hemsedal (1)
Hol (1)
Hole (4)
Hurdal (0)
Hvaler (2)
Jevnaker (0)
Kongsberg (4)
Lier (2)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (8)
Nannestad (8)
Nes (3)
Nesbyen (0)
Nesodden (3)
Nittedal (4)
Rælingen (1)
Rakkestad (1)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (11)
Sigdal (2)
Skiptvet (0)
Vestby (2)
Ål (1)
Ås (4)
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. Soil Mixing Group AS, Stefan Dahlin: Kalkstabilisering. TK Rulletrapper, Jack Ingebrigtsen: Rulletrapper.
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av leiligheter på Bekkestua i Bærum
Bekkestua - Kleivveien Nord. Gamle Ringeriksvei 27, 29, 31, Bekkestuaveien 20, Kleivveien 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 5b, 5c, 6a, 6b, 8. 230 boliger
Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl.
Nybygg av leiligheter, næring, kontor mm i Ski
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258 og 134/260.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Byggingen blir i 3-15 etasjer. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av leiligheter mm i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Nybygg av boliger og næring, Rolvsrud Idrettspark, Lørenskog, trinn 2
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av infrastruktur og leiligheter på Parken øst i Fornebu, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av leiligheter, småhus og kontor i Ås, trinn 1
BREEAM-NOR, Very Good. Brekkeveien 17-19 - Maxbotomta, trinn 1. Takterrasse. Størrelsen på boligene 33-120 kvm.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av dagsenter og boliger til funksjonshemmede i Sundet Eidsvoll
Gnr 17 Bnr 257. m. fl. Bygging av 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 1
Låssystemer - Lås og Prosjekt. Gnr/bnr: 40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av boliger i Lillestrøm kommune
Prosjektet vil bygges løpende i 4 trinn, ca 25 enheter/år.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 1
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av boliger i Asker
Areal for planområdet ca 15 mål. Ca 68 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune, trinn 1 og 2
Byggetrinn 1 har 52 leiligheter fordelt på 2 hus. Byggetrinn 2 har 52 leiligheter av samme størrelse som byggetrinn 1.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nybygg av blokkleiligheter på Skårer vest i Lørenskog, trinn 5
1000-1100 leiligheter totalt på feltet. Badekabiner - Tigbro.
Nybygg av boliger i Rakkestad
Gnr/bnr: 6/77, 1. Planområdet ligger langs Lyngby allé, mellom fv 124 Strømfossveien og Gressveien. Ca 6 daa.
Nybygg av boliger på Engelsrudhagen i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll, trinn 1
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Nybygg av boliger og næring ved Hobøl i Indre Østfold
Bjørneveien 2-24. 80 leiligheter og 400 m2 næring. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune, trinn 1
45 leiligheter og 20 rekkehus i trinn 1. Totalt ca. 300 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Indre Østfold kommune
Gnr/bnr: 3/72, 241, 125, 56 og 57, samt felles avkjørsel på del av gbnr. 53/126 og 227. Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn, trinn 2
40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37.
Nybygg av leiligheter og næring i Tangen sentrum
4-5 etasjer. Takterrasser på alle bygg. 2450 m2 BTA kjeller, 1003 m2 BRA næring og 3644 m2 BRA bolig. DNB Eiendom er engasjert som megler for salg av leiligheter i prosjektet.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av boliger i Nordre Follo kommune, trinn 1
Eneboliger i kjede, tomannsboliger og rekkehus.
Nybygg av leiligheter og næring i Mjøndalen
Næringslokaler i 1. etasje og 39 nye leiligheter i 2.–5. etasje. Spuntentreprenør: Seierstad Pelemaskiner AS
Nybygg av leiligheter i Hole
Gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46. Elstangen felt Bb og Bf4.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 284 boliger fordelt på fire bygg, 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 5
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av leiligheter på Krokstadelva i Drammen kommune
TEK17. Energiklasse A. 3 bygg (A, B og C). 4-5 etasjer. I byggets første etasje etableres det et hyggelig fellesareal/selskapslokale for Sameiet.
Nybygg av leiligheter med næring i 1 etasje i Aursmoen sentrum
PROBAD AS: Prefabrikkerte baderomsmoduler
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
20-35 boliger. Langs vestsiden av Galoppenfjellet.
Etablering av boliger i Bærum kommune
Gnr. 34 bnr. 272/ 273/ 274/ 275/510
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse i Skedsmo
Reguleringen omfatter gnr/bnr. 75/364 med fler. Forslagstiller ønsker å bygge ca 38 boenheter i form av konsentrert småhusbebyggelse. Boligene skal være i 2-3 etasjer. Det sydlige arealet skal gjøres bilfritt ved å etablere parkeringskjeller og det nordlige skal ha p-plasser foran hver bolig.
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av boliger i Moss kommune
Mellom 36 og 42 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.