Alle aktuelle boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (20)
Bærum (10)
Drammen (17)
Eidsvoll (10)
Enebakk (9)
Flesberg (1)
Flå (1)
Frogn (4)
Gjerdrum (2)
Gol (0)
Halden (2)
Hemsedal (0)
Hol (2)
Hole (4)
Hurdal (1)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (6)
Lier (7)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (6)
Nannestad (5)
Nes (3)
Nesbyen (1)
Nesodden (6)
Nittedal (0)
Rælingen (4)
Rakkestad (0)
Ringerike (8)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (11)
Sigdal (5)
Skiptvet (1)
Vestby (4)
Ål (1)
Ås (4)
Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring.
Nybygg av boliger i Lørenskog
5-10 etasjer. 1- 6-roms leiligheter. Låg og beslag - Låssenteret
Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Planområdet omfatter gbnr. 16/5, 16/10, 16/18, 16/20, 16/112, 16/113, 16/120, 16/125, 16/132, 529/1 m.fl. og utgjør felt BS1W med omkringliggende gatenett i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Nygbygg av boligområde i Nes kommune
Gnr/bnr 65/27 m.fl. B2 Ca. 130 småhus og 105 leiligheter til sammen ca. 235 enheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Byggingen blir i 3-15 etasjer. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger og næring, Rolvsrud Idrettspark, Lørenskog, trinn 2
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Nybygg av leiligheter i Asker
Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707. Betong, sprøytebetong, isoblokksystem etc. i 1 etasje under bakkenivå. 1 etasje (fronten over bakkenivå), 2 etasje og 3 etasje er lagt til grunn som trekonstruksjon med panel (evt. elementleveranse). Takterrasser/takhage med gress. Tidligere prosjektnavn Åmotåsen. TreTrapp AS for interntrapper innvending.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 1
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av boliger i Drammen
110-130 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Vestby
Bærekonstruksjon, dekker og yttervegger i massivtre.Nye omsorgsboliger av typen "Omsorg +". Adresse: Husjordveien 11-17, 1555 Son (Vestby kommune)
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 1-3
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i Lillestrøm kommune
Prosjektet vil bygges løpende i 4 trinn, ca 25 enheter/år.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av leiligheter i Rælingen, trinn 2
5000-6000 kvm. Gnr/Bnr: 103/27, /30, /31, /33, /42, /70, /146, /147, /247, /281, /247, 104/733, og del av 103/6 og 104/13 m.fl.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Askim
Ca 100 småhus. 138 dekar.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072.
Nybygg av rekkehus og ombygg til leiligheter i Kløfta
65 enheter i rekke, ombygg av kasern til 25 leiligheter.
Etablering av boliger i Nes kommune
Gjennom planarbeidet vil det utredes hvordan et boligprosjekt på om lag 100 leiligheter kan utvikles på gårds- og bruksnummer 168/187 og 168/402 med tilhørende næringsfunksjoner.
Nybygg av boliger på Kampestad, nord for Raumyr
Eneboliger/tomannsboliger, rekkehus og terrasseblokk. Gnr/bnr: 8204/1, 8204/3, 8205/1 og 8206/1. Byggtid: 6-8 måneder.
Nybygg av boliger og næring, Rolvsrud Idrettspark, Lørenskog, trinn 1
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av leiligheter og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl.
Nybygg av boligområde i Ytre Enebakk
Gnr./bnr. 91/868, 91/395, 91/382, 91/381, 91/380, 91/379, 91/848, 91/569, 91/217, 91/420 og 91/28.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll, trinn 1
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune, trinn 4
Totalt 240 leiligheter fordelt på 6 bygg på tomten.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand
Området som reguleres er på cirka 8,0 dekar, omfatter gnr./bnr. 241/34, 241/37, 241/173, 241/483, 241/584, 241/591 og deler av 241/4, 241/6, 241/27, 241/548 og 241/595.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av boliger i Råde
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av boliger i Indre Østfold kommune
Gnr/bnr: 3/72, 241, 125, 56 og 57, samt felles avkjørsel på del av gbnr. 53/126 og 227. Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Ås kommune
150-250 kvm per villa.
Nybygg av leiligheter og næring i Mjøndalen
Næringslokaler i 1. etasje og 39 nye leiligheter i 2.–5. etasje. Spuntentreprenør: Seierstad Pelemaskiner AS
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152. 35 - 40 boenheter.
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring totalt på feltet.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen
Totalt 89 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Hole
Gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46. Elstangen felt Bb og Bf4.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 284 boliger fordelt på fire bygg, 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Ås, trinn1
Planområdet omfatter gnr./bnr. 42/1, 42/67, 42/68, 42/72, 42/175, 42/299, 42/308, 55/1, 55/56, 55/59, 55/82, 55/534.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Lier
Leiligheter i 3 etasjer, eneboliger og rekkehus i 2 etasjer.
Etablering av boliger i Bærum kommune
Gnr. 34 bnr. 272/ 273/ 274/ 275/510
Nybygg av leiligheter på Strømsdalen i Rælingen kommune
15 måneder byggetid. Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av tre leilighetsbygg på inntil 5 etasjer og 32 leiligheter med felles takterrasser, uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg. Planområdet er på ca. 14,5 daa.
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av leiligheter med handel i Drammen
Leiligheter med handel i 1. Etasje. Dr. Hansteins gate 2 og Tollbugata 7.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.