Alle aktuelle boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (6)
Bærum (21)
Drammen (17)
Eidsvoll (3)
Enebakk (4)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (3)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (4)
Hemsedal (5)
Hol (1)
Hole (4)
Hurdal (1)
Hvaler (2)
Jevnaker (1)
Kongsberg (8)
Lier (4)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (1)
Moss (10)
Nannestad (7)
Nes (1)
Nesbyen (2)
Nesodden (2)
Nittedal (4)
Rælingen (2)
Rakkestad (0)
Ringerike (6)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (9)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (5)
Ål (6)
Ås (6)
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av boliger i Rælingen, trinn 2 m.fl.
Totalt 400 enheter, vil bli oppdelt i flere delområder.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10000-12000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Fire grunneiere.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Nybygg av boliger og næring ved Rolvsrud idrettspark i Lørenskog, trinn 2
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av boliger og næring i Moss
BRA Bolig (inkl. fellesareal) 10 652 m2. BRA Næring 297 m2. BRA Øvrig (parkering, boder, tekniske rom m.m. i kjeller) 4 188 m2.
Nybygg av boliger og næring i Sandvika
BREEAM NOR Excellent. Bygg A, B og C.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Breeam «Very Good». Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av boligområde i Sætre
120-130 boenheter blir utført i 2 byggefelt. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
Del av felt B2+felt FN1+felt GF4.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 1
Totalt 1000 boliger på området. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 4
Hus I, O og H. Brannsikring: Vestfold Brannsikring. Leverandør badekabiner: Norac. Leverandør Røykluker: Unilite Norge AS. Avfallscontainere: Franzefoss Gjenvinning AS.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 2
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
4, 6 og 8 etasjer med 3.500 kvadrat næring og 80 boenheter (6.600).
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
262 enheter total. Felt 1 består av 36 leiligheter fordelt på 9 firemannsboliger, 15 eneboliger og 46 eneboliger i rekke.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av eneboliger og atriumhus i Ytre Enebakk
Planlagt totalt 84 enheter, 43 enheter gjenstår. 41 enheter er ferdigstilt.
Nybygg av boliger i Råde kommune
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072. Levering av industrimaskiner til vaskerom og renholdoldssentral: Ren Såpeindustri AS
Nybygg av boliger og næring ved Rolvsrud idrettspark i Lørenskog, trinn 1
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Gjettum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ordinære boliger i kombinasjon med omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere og familieboliger, et såkalt “mixed housing prosjekt” med tilhørende uteoppholdsarealer og anlegg. Aktuelle formål vil være Boligbebyggelse, Offentlig eller privat tjenesteyting, Grønnstruktur og Veg. Planområdet er på ca.12,5 daa, og omfatter gr.br. nr.5/131, gr.br.nr.5/132, gr.br.nr.6/207, gr.br.nr.6/370,
Nybygg av leiligheter og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune
Abels gate 50 og Vålerveien 32. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av rekkehus på Skui i Bærum
Gnr/Bnr: 65/222, 435 m.fl. Innvendige trapper: Trappcompaniet AS.
Nybygg av leiligheter i Vestby Kommune, trinn 1
Første byggetrinn får 72 enheter fordelt på fem blokker som er tre og fire etasjer høye. Totalt 200 leiligheter i 14 blokker.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandvika
Skytterdalen 2-4. 2 leilighetsbygg, 1 næringsbygg. Gnr/bnr: 83/45, 188.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt 55 boenheter fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, med tilhørende parkeringskjeller for blokkbebyggelsen.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Tre punkthus langs Moerveien på 2-3 etasjer, og mer sammenhengende blokkbebyggelse langs Brekkeveien på 3-4 etasjer. Uteområdet legges langs Moerveien, i midten av kvartalet. Parkeringskjeller legges under bebyggelsen mot Brekkeveien, med adkomst fra Brekkeveien eller fra gatetunet i nord.
Riving av institusjon og nybygg av leiligheter i Halden kommune
4-6 etasjer. Gnr/bnr: 63/46, 65, 219, 254.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Sarpsborg
Totalt 200-220 boliger på Groth feltet sammen med Betongbygg Eiendom AS og to private grunneiere.
Nybygg av rekkehus på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Skarmyra i Moss, trinn 3
Bygget direkte fundamenteres på grunn. Byggene oppføres i plass støpt betong, klimavegger i tre med fasader i en kombinasjon av pusssystem og tre kledning.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 4
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter. Teglverksfaret 3 & 5.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Lier
Leiligheter i 3 etasjer, eneboliger og rekkehus i 2 etasjer.
Nybygg av boliger m.m. ved Nyhusgården i Kongsberg kommune
Etablering av to økogrender med ca. 40 boenheter med tilhørende infrastruktur. Prosjektene skal ha en klar miljøprofil. Det er ønskelig med en varierende høyde på bebyggelsen og ulik størrelse på boenhetene. Foreløpig ser tiltakshaver for seg at det er mest aktuelt med småhusbebyggelse med et klyngetunprinsipp. Dette kan være både leiligheter, eneboliger, tomannsboliger og mikrohus. Det bør sees på mulighet for hybel i noen av enhetene. Det er også tenkt etablering av fellesområder, som eies i felleskap. Flerbruksbygg, felles lager, hjemmekontor, cafe og felles overnattingssted.
Nybygg av boligfelt i Ål kommune
Ca. 30-40 boenheter. Mellom Oppsatavegen og Bøygardvegen. Planområdet omfatter gnr. bnr. 36/1, 37/1, 36/21, 36/60, 36/46, 36/35, 36/27, 36/24, 36/44 og 36/28, samt tilgrensende vegformål.
Nybygg av boliger i Rygge
2 boligblokker. Blokk 1= 12 boenheter og parkeringskjeller, Blokk 2= 18 enheter. Gnr/bnr: 104/68 og 104/283.
Riving av hotell og nybygg av boliger samt servicetilbud i Sarpsborg kommune
Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og servicetilbud. Hotellbygning blir revet og erstattet med tre bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.
Nybygg av leiligheter på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune, trinn 1
Byggetrinn 1 består av 49 leiligheter fordelt på 5 boligblokker med svalganger som knytter byggene sammen. Gnr/bnr 190/10, 192/929, 930, m.fl. Aurveien 26 m. fl, nordre del av Aursmoen sentrum.
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solbergelva i Drammen
Ca. 23 dekar. Gnr/Bnr: 245/149 og 245/1640. 30-40 boenheter.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Mjøndalen, Drammen kommune
Nedre Tverrgate 7-17. Gnr/bnr: 215/107, 215/103, 215/86, 216/112, 215/177.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.