Alle aktuelle boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (12)
Bærum (20)
Drammen (21)
Eidsvoll (8)
Enebakk (5)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (2)
Gjerdrum (2)
Gol (3)
Halden (2)
Hemsedal (2)
Hol (1)
Hole (2)
Hurdal (1)
Hvaler (2)
Jevnaker (1)
Kongsberg (7)
Lier (2)
Lunner (4)
Marker (3)
Modum (5)
Moss (3)
Nannestad (2)
Nes (1)
Nesbyen (2)
Nesodden (2)
Nittedal (1)
Rælingen (2)
Rakkestad (0)
Ringerike (6)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (7)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Ullensaker (10)
Vestby (9)
Ål (1)
Ås (7)
Nybygg av boligområde i Ås
360-400 boenheter.
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Wergelands gate 2-4. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Vollskogen, Ås kommune
BKS1= Atriumhus, 34 boenheter, 2 etasjer, BKS2= Atriumhus, 21 boenheter, 3 etasjer, BKS3= Rekkehus, 16 boenheter, 3 etasjer, BKS4= Rekkehus/kjedehus, 34 boenheter, etasjer, BKS5= Rekkehus, 13 boenheter, 3 etasjer, BKS6= Atriumhus, 34 boenheter, 2 etasjer, BFS1= Enebolig, 18 boenheter, 2 etasjer, BFS2= Enebolig, 18 boenheter, 2 etasjer, BFS3= Tomannsbolig, 12 boenheter, 2 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sarpsborg
150-180 boenheter. Hus A= 6 etasjer, Hus B= 10 etasjer, Hus C= 7 etasjer.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av boliger i Røyken
Gnr/bnr 253/52 mfl. Ca 100 enheter.
Nybygg av leiligheter i Stabekk
3-5 etasjer. Professor Kohts vei 77-87.
Nybygg av boliger og næring i Ås sentrum
Takterrasse. Planområdet omfatter gnr./bnr. 42/1, 42/67, 42/68, 42/72, 42/175, 42/299, 42/308, 55/1, 55/56, 55/59, 55/82, 55/534.
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 3
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av leiligheter i Aurskog
Mellom 160‐170 leiligheter. 4-6 etasjer.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
5-7 etasjer. Townhouses. BREEAM-NOR Very Good
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.
Nybygg av boliger, handel- og kontorbygg på Gressvik i Fredrikstad
Næring i 1. etasje og boliger i etasjene over. Storveien 77-81. Næringsdelen skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor v6.0.
Nybygg av boliger på Losmoen i Øvre Eiker kommune
Ca. 113 daa. Ca. 170 boenheter.
Nybygg av rekkehus og ombygg til leiligheter i Kløfta
140 enheter i rekke, ombygg av kasern til 30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller på Parken Vest 9.6 i Fornebu, trinn 1
Totalt 378 boenheter, 23000 kvm, på Parken Vest 9.6. BREEAM Very good.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Nybygg av boligområde ved Ormåsen i Hokksund
Gnr/bnr: 62/4, 179 mfl. Det planlegges etablert ca. 150-175 nye boenheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av boliger på Skjetten i Skedsmo
Gamle Maxbo-tomta. 41 rekkehus og 122 leiligheter fordelt på 5 blokker.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 4-6
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av boliger i Rælingen, trinn 1
Totalt 400 enheter, vil bli oppdelt i flere delområder.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 1
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
4, 6 og 8 etasjer med 3.500 kvadrat næring og 80 boenheter (6.600).
Nybygg av leiligheter i Moss kommune, trinn 1 og 2
Byggetrinn 1 har 52 leiligheter fordelt på 2 hus. Byggetrinn 2 har 52 leiligheter av samme størrelse som byggetrinn 1.
Nybygg av boliger på Frogner i Lillestrøm kommune, del 1
Fast bygginredning (Bad) Part Construction AB, Kalix. 650 enheter totalt i flere trinn.
Nybygg av blokkleiligheter på Skårer vest i Lørenskog, trinn 5
1000-1100 leiligheter totalt på feltet. Badekabiner - Tigbro.
Etablering av boliger i Nes kommune
Gjennom planarbeidet vil det utredes hvordan et boligprosjekt på om lag 100 leiligheter kan utvikles på gårds- og bruksnummer 168/187 og 168/402 med tilhørende næringsfunksjoner.
Nybygg av boliger på Kampestad, nord for Raumyr
Eneboliger/tomannsboliger, rekkehus og terrasseblokk. Gnr/bnr: 8204/1, 8204/3, 8205/1 og 8206/1.
Nybygg av leiligheter og næring i bykjernen til Vestby kommune
Sentrumsveien 9 og Rådhusgata 2 - 6. Samarbeidsprosjekt mellom Bolig & Eiendomsutvikling AS og Hersleth Entreprenør AS. Næring i 1. etasje.
Nybygg av leiligheter, butikk og kontor i Hokksund, trinn 1
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. 2500m2 næring. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand
Området som reguleres er på cirka 8,0 dekar, omfatter gnr./bnr. 241/34, 241/37, 241/173, 241/483, 241/584, 241/591 og deler av 241/4, 241/6, 241/27, 241/548 og 241/595.
Ny- og ombygg av flerbolighus og forretning i Eidsvoll
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Våler kommune
Gnr/bnr: 27/30, 27/2, 29/1. Eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Tre punkthus langs Moerveien på 2-3 etasjer, og mer sammenhengende blokkbebyggelse langs Brekkeveien på 3-4 etasjer. Uteområdet legges langs Moerveien, i midten av kvartalet. Parkeringskjeller legges under bebyggelsen mot Brekkeveien, med adkomst fra Brekkeveien eller fra gatetunet i nord.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 2
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av boliger i Lillestrøm
Ca. 60 enheter gjennstår.
Nybygg av leiligheter og næring i Mjøndalen
Næringslokaler i 1. etasje og 39 nye leiligheter i 2.–5. etasje. Spuntentreprenør: Seierstad Pelemaskiner AS
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 60 boenheter på feltet, fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Byggehøyde foreslås i tre etasjer, med parkering primært i parkeringskjeller. Atkomst fra nyetablert forlengelse av Grunnfjellsveien.
Nybygg av boliger i Ringerike
44-66 boenheter. 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Krokstadelva i Drammen kommune
TEK17. Energiklasse A. 3 bygg (A, B og C). 4-5 etasjer. I byggets første etasje etableres det et hyggelig fellesareal/selskapslokale for Sameiet. Baderomskabiner - ProBad AB
Nybygg av blokkleiligheter på Begbyåsen i Gamle Fredrikstad, trinn 1
Lyngen Borettslag. Trinnvis utbygging, totalt ca 3-4 trinn.
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av helsehus, dagligvarebutikk og leiligheter i Nordre Follo kommune
Planforslaget vil legge til rette for to bygg med fire etasjer hver. Ett av byggene vil bli et «helsehus» for helserelaterte tjenester. I det andre bygget er det planlagt butikk med dagligvarer. I de tre andre etasjene blir det ca. 15 leiligheter.
Nybygg av boliger på Åsen i Drammen kommune
Harelabben 4 og 8. Ca. 15,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en konsentrert småhusbebyggelse, bestående av en kombinasjon av rekkehus og selvbyggertomter med et felles torg/lekeplass sentralt. Boligene er fordelt på ca. 29 rekkehus i 2-3 etasjer, og mot nord er det lagt 6 selvbyggertomter til ene- og tomannsboliger.
Riving av hotell og nybygg av boliger samt servicetilbud i Sarpsborg kommune
Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og servicetilbud. Hotellbygning blir revet og erstattet med tre bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.
Nybygg av leiligheter på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune, trinn 1
Byggetrinn 1 består av 49 leiligheter fordelt på 5 boligblokker med svalganger som knytter byggene sammen. Gnr/bnr 190/10, 192/929, 930, m.fl. Aurveien 26 m. fl, nordre del av Aursmoen sentrum.
Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Mjøndalen, Drammen kommune
Nedre Tverrgate 7-17. Gnr/bnr: 215/107, 215/103, 215/86, 216/112, 215/177.
Etablering av utleieboliger til eldre i Fredrikstad kommune
50-70 boliger. Fredrikstad kommune opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger og ønsker å inngå tilvisningsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.