Alle aktuelle boligprosjekter i Lærdal

Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri, trinn 3
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.