Alle aktuelle boligprosjekter i Bjørnafjorden

Nybygg av boliger på Hauge i Os
Gmr/bnr 63/1, 7, 14, 46, 63, 447, 455, 460 m fl. Planområdet er om lag 282 daa. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Os
Del av eiendommen gnr 29 bnr 1. Bustadformål i form av flerfamiliebustader og eienebustader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.