Alle aktuelle boligprosjekter i Vinje

Nybygg av hardbruksbustad for rus- og psykiatri i Vinje kommune
Vinje kommune skal å byggje ein større hardbruksbustad som romar 2 identiske leilegheiter. Sjølve bustadane er tiltenkt personar med ROP-lidingar (Rus og psykiatri) og andre vanskelegstilte i samfunnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.