Alle aktuelle boligprosjekter i Vinje

Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Utvidelse av hyttefelt på Rauland i Vinje kommune
Utvidelse av hyttefeltet omfatter ca.50 nye hyttetomter nordvest for eksiterende hyttebebyggelse. I tillegg ønsker utbygger å legge til rette for at eksisterende hytter i området kan koble seg til vann og avløp.
Oppgradering av turisthytte på Hardangervidda i Vinje
Spisesal med plass til over 70 gjester, egne plasser til hengekøyer og kapasitet til 50 overnattingsgjester.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.