Alle aktuelle boligprosjekter i Tinn

Nybygg av omsorgsboliger for unge/voksne med funksjonsnedsettelser i Tinn kommune
Oppføring av 8 nye bemannede omsorgsleiligheter i Tinngata 24 for å erstatte eksisterende omsorgsleiligheter i Tveito Alle 19. Dette blir leiligheter for unge/voksne med funksjonsnedsettelser, samt tilhørende fellesareal og personalrom. Tinn kommune skal stå for selve byggeprosjektet og ved ferdigstillelse skal de overtas av Rjukan og Tinn boligbyggelag. Ca. 1000 m2 brutto areal på hovedbygget. Nybygget skal inneholde 8 stk leiligheter, personalrom, kontor, garderober og fellesarealer, samt utearealer. Utearealene skal opparbeides med plen og asfaltert gangvei. I tillegg til hovedbygget skal det oppføres en utebod på ca 60 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.