Alle aktuelle boligprosjekter i Sandefjord

Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
150-160 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.000 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere.
Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. Utbygger anslår rundt 100- 150 enheter på eiendommen.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av leiligheter og forsamlingslokale mm i Sandefjord
Flors gate 1B, Dronningens gate 30-32. Ca. 21-22 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og eneboliger i Sørby-Virik i Sandefjord
850 enheter totalt. Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Salgstart er antatt til våren-sommeren 2023.
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse.
Nybygg av boligområde på Vennerød i Sandefjord
Ca 20 – 30 boenheter med tilhørende infrastruktur. Det skal være en variasjon av boligtyper, med eneboliger og leilighetsbygg med inntil 6 boenheter. Planområdet er på ca. 32 daa.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord, fase 2
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Nybygg av eneboliger i rekke i Sandefjord kommune
Ca 4,5 daa. GNR/BNR: 108/8, 108/15 og 108/134 og 108/127.
Nybygg av hytter på Østerøya i Sandefjord
40 daa. Utbedring av kryss mellom Østerøyveien (Fv. 265) x Strandskogen. Gnr/Bnr: 94/2, 6 m.fl.
Nybygg av omsorghus i Sandefjord
Planområdet er på ca. 30 deka
Nybygg av boliger i Sandefjord
2-3 etasjer. Det er illustrert 12 enheter i form av 11 leiligheter i det midtre området av tomta og en bolig i nordre del.
Ombygg av eksisterende bygg til barneleiligheter i Sandefjord
3 forsterket barneleiligheter i en eksisterende bygg i Sandefjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.