Alle aktuelle boligprosjekter i Sandefjord

Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
150-160 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.000 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter.
Nybygg av boliger og fortetting på Vesterøyveien 44-48 i Framnes
27 boliger. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1-2
2-3 etasjer. 6- og 9 mannsboliger.
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse. Trp plater: Tatasteel. Lås & beslag: Certego.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.
Ombygg av leiligheter i Sandefjord
2. etg. har i dag 2 leiligheter, men disse rives og det gjenoppbygges 3 leiligheter 3. etg. er i dag et råloft, taket må legges om og det skal etableres 4 leiligheter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.