Alle aktuelle boligprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 200/2169, 374/173, 213 og 64.
Nybygg av boliger og næringsareal i sjøkanten på Trosvik i Brevik
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en blanding av boliger og nærings/kontorformål, med bebyggelse i 3-8 etasjer. Gbnr. 83/196 og 83/203
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
2-3 etasjer. 14-17 boenheter.
Nybygg av småhus på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Ombygg av postkontor/trykkeri til leiligheter i Brevik
Gnr/ bnr. 81/1, 2, 151, 142, 169.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.