Alle aktuelle boligprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 142 stk boliger på eiendommen.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
16 stk leiligheter (terrassert blokkbebyggelse), 8 stk rekkehus og 25 stk eneboliger i første etappe. Totalt 142 stk boliger planlegges på eiendommen.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Etablering av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 27 daa. Det legges til rette for 38 boenheter, fordelt på fem 6-mannsboliger og en 8-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter på gamle skoletomta på Heistad i Porsgrunn, trinn 1
Oppføring av et leilighetsbygg på 15 boenheter, opparbeidelse av uteområdet og ny gangforbindelse mellom Pansveg og Breviksvegen.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk leilighetsenheter.
Nybygg av eneboliger i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 7 eneboliger, 1 er solgt.
Nybygg av småhusbebyggelse i Bergsbygda
Planlegges for ca 25 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.