Alle aktuelle boligprosjekter i Larvik

Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 2 m.fl.
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 4
5-7 etasjer. Ca. 60 leiligheter fordelt på tre bygninger (A, B og C), næringsarealer i 1.etg, bygg A. Ca. 500m2. Spunting: H&K Sandnes AS.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 2
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 3
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 2
Åpen parkering på bakkenivå (1 etg.).
Nybygg av bolig med tilhørende infrastruktur i Larvik
Innenfor planområdet kan det etableres 18 boenheter. Det legges opp til to femmannsboliger på inntil 3 etg mot Storefjell i nord, to tremannsboliger på inntil 3 etasjer mot Heibergs gate og en tomannsbolig på 2 etg mot Håkons gate.
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.