Alle aktuelle boligprosjekter i Larvik

Nybygg av boliger i Larvik kommune
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.
Ombygging av boligbygg i Larvik kommune
Vertikaldelt bolig, bestående av to mindre boenheter og ett felles teknisk rom plassert mellom disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.