Alle aktuelle boligprosjekter i Holmestrand

Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Heimdal, trinn 2 mfl.
20-25 leiligheter. Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer. Gjekstadveien 1 og 3.
Nybygg av boliger i Holmestrand
3,6 mål. 6-8 etasjer.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i Hof
Reguleringsplan er vedtatt. Uklart angående salg av tomter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Heimdal, trinn 1
Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer. Gjekstadveien 1 og 3
Nybygg av leiligheter på Kleivan i Holmestrand
Forventet salgsstart januar 2022.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Holmestrand, trinn 2
Totalt 50 stk rekkehus (2 etasjer) og 160 stk leiligheter (3-5 etasjer) på Mistelpark. Ladestasjoner for el-biler.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Holmestrand sentrum
Eksisterende enebolig med tilhørende garasje rives og at eiendommen fortettes med 1 tomannsbolig og 5 eneboliger i rekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.